Hätäkeskusten henkilöstö JHL ry 835

 

Tervetuloa Hätäkeskusten henkilöstö JHL ry nettisivuille.

 

Hätäkeskusten henkilöstö JHL ry toimii edistääkseen jäsentensä edunvalvontaa ja ammatillista yhteistoimintaa työpaikoilla - unohtamatta kuitenkaan virkistystoimintaa.

Jäsentemme edunvalvonta on yhdistyksemme tärkein tehtävä ja siitä huolehtii sekä vastaa yhdistyksen hallitus. Käytännön toteutuksessa ovat erittäin tärkeässä roolissa pää- ja muut luottamusmiehet työpaikoilla.

Liity jäseneksi

JHL:n ja sen työttömyyskassan jäsenmaksu on 1,00 % ansiotulosta ja voit vähentää sen veroista.

Ammattiliitot neuvottelevat, sopivat ja valvovat – tekevät työtä joka päivä sen eteen, että suomalaisessa työelämässä työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti

JHL:n jäsenenä saat:

 • vahvaa edunvalvontaa ja toimivaa työttömyysturvaa
 • oikeusapua työ- ja virkasuhteeseen liittyvässä oikeudenkäynnissä
 • ammattialatoimintaa
 • nuoriso- ja opiskelijatoimintaa
 • monipuolista koulutusta
 • palvelua usealla aluetoimistolla
 • apua ja tukea paikallisesti omalta yhdistykseltä ja luottamusmieheltä
 • ammattialaoppaita, opintomateriaaleja ja Motiivi-lehden
 • vakuutus-, loma- ja muita jäsenetuja

Lisäksi yhdistyksen jäsenenien etuja ovat mm.vuosittainen virkistysraha, tuetut mökkilomat, jne.

Liity jäseneksi:

 • sähköisesti osoitteessa www.jhl.fi
 • työpaikalla JHL:n luottamusmiehen avustuksella
 • aluetoimiston toimipisteessa.

Hätäkeskusten henkilöstö JHL ry:n yhdistysnumero on 835